Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2299. Pravilnik o letnih gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarske enote Golobičevec (2003, 2004, 2005), stran 5655.

Na podlagi drugega odstavka 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in 56/99-ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o letnih gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarske enote Golobičevec
(2003, 2004, 2005)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme letne gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarske enote Golobičevec, z dne 5. novembra 2002, ki jih je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, in sicer:
– št. 05-02/03 za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003,
– št. 05-02/04 za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004,
– št. 05-02/05 za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.
2. člen
Na podlagi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Golobičevec, z obdobjem veljavnosti od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2002, potrjenega z odločbo št. 322-01-5/8-94 z dne 17. 6. 1996 ter spremembe tega načrta, potrjene z odločbo št. 322-01-5/8-99-3 z dne 8. 11. 1999, so z letnimi gozdnogospodarskimi načrti iz prejšnjega člena določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek:
------------------------------------------------
v letu        2003    2004    2005
------------------------------------------------
iglavci     1.950 m3  1.950 m3  1.950 m3
listavci      342 m3   342 m3   352 m3
skupaj      2.292 m3  2.292 m3  2.292 m3
------------------------------------------------
 
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov:
------------------------------------------------
v letu        2003    2004    2005
------------------------------------------------
na površini   40,51 ha  40,51 ha  40,51 ha
------------------------------------------------
 
– varstvena dela, potrebna zaradi zaščite pred divjadjo:
------------------------------------------------
v letu        2003    2004    2005
------------------------------------------------
na površini   15,18 ha  15,18 ha  15,18 ha
------------------------------------------------
3. člen
V letnih gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarske enote Golobičevec iz 1. člena tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
4. člen
Letni gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarske enote Golobičevec iz 1. člena tega pravilnika so izdelani v treh izvodih za 557,30 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Postojna, v Občini Postojna oziroma v katastrski Občini Postojna.
5. člen
Po en izvod letnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarske enote Golobičevec iz 1. člena tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarske enote Unec.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-16/01/6
Ljubljana, dne 12. maja 2003.
EVA 2003-2311-0150
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost