Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2300. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Fundacije Družina zdravega duha, stran 5655.

Na podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi Ustanove fundacije družina zdravega duha, s sedežem v Kamniku, Ljubljanska 45, minister za zdravje izdaja naslednjo
O D L O Č B O
1
S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove Fundacije Družina zdravega duha, sestavljenim v obliki notarskega zapisa št. SV-234/2003 z dne 24. 1. 2003, s katerim so ustanovitelji: Janez Hvale, Zofke Kvedrove 14, Ljubljana, Aleš Spruk, Prisojna pot 26, Kamnik, Miodrag Markovič, Ulica Hermana Potočnika 34, Ljubljana, Ivan Krizmanić, Pot na Dobravo 13, Kamnik, Nal Kralj, Žaucerjeva 22, Ljubljana, Sonja Spruk, Prisojna pot 26, Kamnik, Darko Cedilnik, Tacenska cesta 117, Ljubljana, David Tupy, Črnivška ulica 7, Kamnik, Jože Hribar, Aškerčeva 5, Maribor in Ivan Nemec, Ljubljanska cesta 3, Kamnik, ustanovili ustanovo z imenom: USTANOVA FUNDACIJA DRUŽINA ZDRAVEGA DUHA, s sedežem v Kamniku, Ljubljanska 45.
2
Namen ustanove je splošnokoristen, dobrodelen in trajen:
- za izboljšanje kakovosti življenja v smislu zdravega življenja brez alkohola, tobaka in drog;
- za izvajanje medijskih aktivnosti, ki dnevno opozarjajo in ozaveščajo ljudi o kvarnih vplivih alkohola, tobaka in drog;
- za krepitev zavesti o nujnosti zdravega in športnega načina življenja družine;
- za oživitev in razširjanje tradicionalnih družinskih vrednot.
3
Ustanovitveno premoženje znaša 500.000 SIT.
4
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove Fundacije Družina zdravega duha, je Janez Hvale, predsednik prve uprave ustanove.
Št. 5006-1/2003-4
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
EVA 2003-2711-0016
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost