Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2002, stran 5710.

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 70/00, 100/00 in 51/02) in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter v skladu s 70. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet občine Luče na 4. seji dne 19. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2002.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Luče za leto 2002 z naslednjo višino skupnih prihodkov in odhodkov:
   prihodki proračuna    207,169.602,84 SIT
  odhodki proračuna     206,258.656,08 SIT
  presežek prihodkov      910.946,76 SIT
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 910.946,76 SIT se prenese v proračunske prihodke za leto 2003.
4. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet občine Luče in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-04-2003
Luče, dne 12. maja 2003.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

AAA Zlata odličnost