Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarska cona sever, stran 5749.

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarska cona sever (Uradni list RS, št. 6/03, 22/03 in 29/03) se dopolni in popravi:
– na koncu 5. člena se doda: “v skladu z določili veljavnih prostorsko ureditvenih pogojev”.
– v 6. členu se sedmi odstavek nadomesti z novim:
“Kare K6 – 3 obrtno stanovanjski objekti, prodajno servisni objekt in začasna toplotna postaja”.
– 11. člen se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
“Za kare K5 in K6 veljajo tlorisni gabariti objektov v skladu z grafično prilogo odloka, LIST 4 (arhitektonska zazidalna situacija z načrtom ozelenitve). Določila za etažnost, streho in oblikovanje kareja K5 in K6 se upošteva iz 10. člena osnovnega zazidalnega načrta gospodarska cona sever (Uradni list RS, št. 23/99). Stanovanjska hiša v kareju K5 naj ima naklon strehe 35–45°, kot novo predvideni objekti v kareju K1 in K2. Za prodajno servisni objekt se upošteva višinsko členjenost objektov v 1. in 2. fazi, kot veljajo za kareja K5 in K6. Kare K6 v celoti tvori višinsko razgiban stavbni niz”.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost