Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2379. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt, stran 5694.

Na podlagi 6. in 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90), 15. in 16. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) ter 6. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 4. seji dne 16. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt
1. člen
V naselju Benedikt se uvede ulični sistem, cestam, ulicam, trgom; potem pa se z odlokom določi tudi potek in ime.
2. člen
Na novo se poimenujejo naslednje ulice:
1. Čolnikov trg – Predstavlja ploščad okrog izhodišča uličnega sistema, leži med občino na severozahodni in gostiščem Lekežič na jugovzhodni strani.
Nanj so priključeni objekti Gasilskega doma, marketa Vijolica, trgovine Mercator, novih poslovnostanovanjskih objektov, kulturnega doma, poslovnostanovanjskega bloka, pošte, občine, dveh stanovanjskih hiš, mesnice, Gostišča Petelin in Pizzerie Lekežič.
2. Radgonska cesta – Magistralna cesta G1-3 Maribor-Gornja Radgona od izhodišča uličnega sistema na sever proti Trsteniku.
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 10, 12, 12d, 22, 23, 23a, 85, 86, 93, 114 ter Štajngrova 12.
3. Mariborska cesta – Magistralna cesta G1-3 Maribor-Gornja Radgona od izhodišča uličnega sistema na jug proti Ženjaku.
Nanjo so že priključeni objekti Benedikt 1, 4, 4a, 84, Ženjak 9, 10, 11, 12.
4. Slatinska cesta – Občinska cesta LC203061 Osek-Benedikt-Sv. Ana od izhodišča uličnega sistema mimo Slatinskih vrelcev do LC203311.
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 16, 25, 26, 27, 28, 72, 170 (in 7 vrstnih hiš po ZN SPK Benedikt I).
5. Lovska cesta – Občinska cesta LC203341 Benedikt-Trstenik-Sp. Ščavnica od križišča z LC203061 na sever do konca naselja
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 24, 24a, 132, 133, 134, 138, 138a, 138b, 148, 155, 159, 162, 163, 164a, 165.
6. Prešernova ulica – Občinska cesta JP 704921 Benedikt-Lovski dom-1 zgornji del.
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 147a.
7. Šolska ulica – Občinska cesta JP 704921 Benedikt-Lovski dom-1 spodnji del.
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 13, 14, 15, 15a, 112, 112a, 113, 113b, 114, 114a, 114b, 114c, 114x, 121a.
9. Cvetlična ulica – Občinska cesta JP 704923 Benedikt-Lovski dom-3 v celotni dolžini.
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127.
10. Vrtna ulica – Občinska cesta JP 705401 Benedikt-Lovski dom v celotni dolžini.
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 156, 157, 158, 160, 161, 166.
11. Trubarjeva ulica – Občinska cesta JP 705391 Benedikt-Lovski dom v celotni dolžini
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 149, 150, 151, 154.
12. Cankarjeva ulica – Nekategorizirana občinska cesta od JP 704921 do zaključka.
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 128, 129, 130, 131, 135, 136, 137.
13. Kocbekova pot – Lokalna cesta LC203021 Benedikt-Ihova-Negova-Trotkova 1 od križišča z G1-3 do hišne številke Benedikt 20.
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 12a, 19, 19a, 19b, 20.
14. Industrijska cesta – Nekategorizirana občinska cesta v obrtno-industrijski coni v celotni dolžini.
Nanjo bodo priključeni objekti po zazidalnem načrtu OIC Benedikt II..
17. Strma ulica – Občinske ceste JP704931, 704932, 704933 in 704934 Benedikt-1, 2, 3, 4.
Nanje so priključeni objekti Benedikt 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.
20. Vinogradniška pot – Občinska cesta JP704961Benedikt-G1-1-1 v celi dolžini.
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 2, 2a, 3, 3a.
23. Nasipna ulica – Občinska cesta JP704922 Benedikt-Lovski dom-2 v celotni dolžini.
Nanjo še ni priključenih objektov, zemljišča pa so parcelirana, za gradnjo se na nekaterih od njih že pripravlja gradbena dokumentacija.
24. Drvanjska cesta – Občinska cesta LC203061 Osek-Benedikt-Sv. Ana od križišča z JP704901 do konca naselja (križišče s cesto JP704801).
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 32, 33.
25. Ženjak – Lokalna cesta LC203311 Zg. Porčič-Ženjak-Benediški Vrh-Froleh-1 od križišča z G1-3 do križišča z JP704891 Ženjak-Erjavec, nato po slednji do konca.
Nanjo so priključeni objekti Ženjak 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Benedikt 81, 82, 83, 83a, 83b.
26. Benediški Vrh – Občinska cesta LC203311 Zg. Porčič-Ženjak-Benediški Vrh-Froleh-1 od križišča z JP704891 do ceste JP704821 Froleh-Drvanja-1, nato po slednji do meje naselja (pri hiši Benedikt 42).
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 42, 43, 44, 46, 46a, 47, 48, 50, 51, 52, 52b, 53, 54, 55, 56, 57, 57a, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63a, 63b, 64, 65, 66, 67, 67a, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.
27. Breznikova cesta – Občinska cesta LC203312 Zg. Porčič-Ženjak-Benediški Vrh-Froleh-2 v celotni dolžini (od križišča z LC203061 do križišča z LC203311).
Nanjo so priključeni objekti Benedikt 30, 30a, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 40a, 41, 49.
28. Na klancu – Občinska cesta LC203311 Zg. Senarska-Zg. Porčič-Sp. Ženjak-Zg. Ročica-1 od križišča z G1-3 do meje naselja na jugu.
Nanjo so priključeni objekti Ženjak 13, 14, 15, 17, 17b.
3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor in Upravna enota Lenart sta dolžni v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izvesti vse spremembe v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk, registru prebivalstva in fizični označitvi stavb.
4. člen
Lastnik oziroma upravljalec objekta mora namestiti novo tablico v roku osmih dni po prejemu obvestila, da je tablica izdelana, staro tablico pa odstraniti v enem letu. V vmesnem obdobju sta lahko na objektu obe tablici.
Stroški zamenjave spremenjenih hišnih tablic bremenijo Občino Benedikt.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34408-001/2002-62
Benedikt, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost