Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2298. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2001-2010), stran 5654.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora, št. 05–12/01 z dne 10. decembra 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Logatec-Zagora, ki meri 2.061,64 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Logatec in Postojna, oziroma v katastrskih občinah Bukovje, Hrušica, Novi svet in Kačja vas.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Logatec-Zagora je z dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 2.040,49 ha, od katere je:
– 2.040,49 ha večnamenskih gozdov,
– 2.040,49 ha državnih gozdov,
B) lesna zaloga: 300,6 m3/ha, od tega 196,8 m3/ha iglavcev in 103,8 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 8,22 m3/ha, od tega 5,25 m3/ha iglavcev in 2,97 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2001–2010) so določene funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Logatec-Zagora za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 100.489 m3, od tega 62.309 m3 iglavcev in 38.180 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 874,99 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 156,84 ha,
– varstvena dela za zaščito pred divjadjo na površini 20 ha,
– nega habitatov prostoživečih živali s košnjo in vzdrževanjem lazov v obsegu 29 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 2,5 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Logatec-Zagora v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2001–2010).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28, Bukovje in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-4/01/7
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
EVA 2002-2311-0166
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti