Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2380. Odlok o združitvi naselij Benedikt in Ženjak v enovito naselje Benedikt, stran 5695.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90), 14. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) ter 6. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 4. seji dne 16. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o združitvi naselij Benedikt in Ženjak v enovito naselje Benedikt
1. člen
Zaradi jasnega oziroma enostavnega označevanja ter urbanizacije naselij in uvedbe uličnega sistema v samem centru občine se združita naselji Benedikt in Ženjak v enovito naselje Benedikt.
2. člen
Obstoječa meja med naseljema Benedikt in Ženjak se ukine, obstoječa meja naselja Ženjak z ostalimi naselji pa postane skupna meja enovitega naselja Benedikt.
3. člen
Natančen prikaz nove meje je razviden iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5.000, ki je sestavni del tega odloka. Izdela in hrani ga Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor, izpostava Maribor.
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor in Upravna enota Lenart sta dolžni v dveh mesecih izvesti vse spremembe v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk, registru prebivalstva in fizični označitvi stavb.
Stroški zamenjave spremenjenih hišnih tablic bremenijo Občino Benedikt.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34408-001/2002-61
Benedikt, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost