Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2412. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tabor, stran 5737.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je občinski svet na 4. izredni seji dne 20. 5. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tabor
I
Javno se razgrne načrt prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Tabor, ki ga je izdelalo podjetje POPULUS, Prostorski inženiring d.o.o., Ziherlova 4, 1000 Ljubljana.
II
Prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Tabor bodo javno razgrnjeni v prostorih Občine Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor v delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Obvestilo o kraju in času javne obravnave bo objavljeno na krajevno običajen način.
III
Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS.
IV
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo pisne pripombe, predloge in stališča pravne in fizične osebe na naslov: Občina Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tabor, dne 20. maja 2003.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.

AAA Zlata odličnost