Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

914. Odlok o pristojbinah in stroških za pridobivanje pravic industrijske lastnine, vzdrževanje njihove veljavnosti in cenik informacijskih storitev Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine

Sklepi

861. Sklep o spremembi programske zasnove za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov v srednjem izobraževanju

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

862. Pravilnik o obrazcu za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, načinu prijavljanja in vodenja razvida začasno prijavljenih oseb, ter o obrazcu in načinu vodenja knjige gostov
863. Pravilnik o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem
864. Pravilnik o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
865. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ustanovitvi štabov in zavodov Teritorialne obrambe v Republiki Sloveniji
866. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu marcu 1992
867. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec
915. Odredba o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo ter o izdaji spričeval (certifikatov)
916. Pravilnik o spremembi pravilnika o stalnih sodnih tolmačih

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

868. Sklep o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka GZS za 1992

OBČINE

Brežice

869. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
870. Sklep o oblikovanju cen

Črnomelj

871. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Črnomelj za leto 1991
872. Odlok o proračunu občine Črnomelj za leto 1992
873. Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Črnomelj
874. Odlok o simbolih občine Črnomelj
875. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v občini Črnomelj
876. Sklep o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občine Črnomelj za leto 1991
877. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj
878. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Loka - Črnomelj
879. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Vinica
880. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš
881. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Stari trg ob Kolpi
882. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič
883. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Milke Šobar-Nataše Črnomelj
884. Odredba o delovnem času v upravnih organih občine Črnomelj

Kamnik

885. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Litija

886. Odredba o določitvi najvišjih cen

Ljubljana Moste-Polje

892. Odlok o proračunu občine Ljubljana Moste-Polje za leto 1992
893. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Moste-Polje za leto 1991

Ljubljana-Bežigrad

887. Odlok o proračunu občine Ljubljana Bežigrad za leto 1992
888. Odlok o merilih in kriterijih za oblikovanje in delitev sredstev proračuna občine Ljubljana Bežigrad za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti za leto 1992
889. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva
890. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok
891. Sklep o soglasju k preimenovanju osnovne šole

Ljutomer

894. Odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 1992
895. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer
896. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojnoizobraževalne dejavnosti v občini Ljutomer
897. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer

Novo mesto

898. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja v občini Novo mesto
899. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda v občini Novo mesto

Postojna

900. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela SO Postojna

Sevnica

901. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Sevnica za leto 1991
902. Odlok o proračunu občine Sevnica za leto 1992
903. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje predšolskih otrok
904. Sklep o soglasju k statutom osnovnih šol v občini Sevnica in VVZ "Ciciban" Sevnica
905. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1992 na območju občine Sevnica

Slovenska Bistrica

906. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju KS Poljčane

Škofja Loka

907. Odlok o proračunu občine Škofja Loka za leto 1992
908. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka KS Poljane

Šmarje pri Jelšah

909. Odlok o zazidalnem načrtu za območje proizvodnih in servisnih dejavnosti P2 Šmarje pri Jelšah
910. Sklep o razpisu predhodnega referenduma o preoblikovanju KS Bistrica ob Sotli v temeljno lokalno samoupravno skupnost

Tržič

911. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Tržič za leto 1991
912. Odlok o proračunu občine Tržič za leto 1992

Žalec

913. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o začasni onesposobitvi gospodarskih objektov in naprav v vojni
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti