Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

897. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer, stran 1452.

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer (Uradni list SRS, št. 17/87) in odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer (Uradni list SRS, št. 38/88) in 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela zborov Skupščine občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90 in 17/91) je Skupščina občine Ljutomer na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 27. 3. 1992 sprejela
SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer
1
Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) in ovrednotenega letnega programa pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč znaša vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992:
                                      SLT
  – za stanovanjske objekte in nezazidana stavbna zemljišča, namenjena
stanovanjski gradnji ter šole, vzgojnovarstvene zavode in zdravstvene
domove                                  0,25
  – za poslovne prostore in nezazidana stavbna zemljišča, namenjena poslovni
gradnji v mestnem središču                        0,65
  – za industrijske objekte in nezazidana stavbna zemljišča, namenjena
industrijski gradnji                           0,29
2
Vrednost točke se tekoče (mesečno) valorizira v skladu z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije, panoga: proizvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak mesec objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko, Ljubljana.
3
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem sklepu izterjuje Uprava za družbene prihodke občine Ljutomer s četrtletnimi akontacijami.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se ob 1. 1. 1992 dalje.
Št. 420-2/86
Ljutomer, dne 27. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

AAA Zlata odličnost