Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

913. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila, stran 1468.

Na podlagi 40. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) in 12. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX. do LXXXIX. k ustavi Socialistične Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) je Izvršni svet skupščine občine Žalec na seji dne 7. aprila 1992 sprejel
SKLEP
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila
I
S tem sklepom se določijo višine letnih povračil, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila na območju občine Žalec.
II
Višina povračila za uporabo cest znaša za dobo 12 mesecev:
1. Za traktorje
do 30kW                 1.250
od 31 kW do 40 kW            1.625
od 41 kW do 50 kW            2.000
od 51 kW do 80 kW            2.375
nad 81 kW                2.750
2. Za priklopna vozila (prikolice)
za vsako tono nosilnosti         1.250
III
Imetniki traktorja ali traktorskega priklopnika plačujejo za uporabo cest pred evidentiranjem vozila oziroma pred podaljšanjem prometnega dovoljenja, v enkratnem znesku, za dvanajst mesecev vnaprej.
IV
Če imetnik traktorja ali traktorskega priklopnika vozilo odjavi pred iztekom dobe, za katero je plačal povračilo, lahko zahteva vračilo plačanega povračila za preostale cele mesece v roku 30 dni po odjavi iz uporabe.
V
Sredstva povračil po tem sklepu se zbirajo v proračunu občine in se uporabljajo za vzdrževanje in varstvo lokalnih cest in javnih poti.
VI
Ko začne veljati ta sklep preneha veljati sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila, objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/90.
VII
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 063-2/84/92
Žalec, dne 7. aprila 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost