Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

884. Odredba o delovnem času v upravnih organih občine Črnomelj, stran 1436.

Na podlagi 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88 in Uradni list RS, št. 15/90) ter 7. člena odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83 in 4/87) je Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj na seji dne 26. 3. 1992 sprejel
ODREDBO
o delovnem času v upravnih organih občine Črnomelj
1. člen
Delovni čas v občinskih upravnih organih, strokovnih službah in pri organu za postopek o prekršku traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure,
– v petek od 7. do 13. ure.
Čas odmora za malico je vsak dan od 10. ure do 10,30 ure.
2. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so v ponedeljek, sredo in petek ves delovni čas, razen časa odmora za malico. Sprejemna pisarna oddelka za občo upravo in proračun ima uradne ure vsak delovni dan ves delovni čas, razen časa odmora za malico. Delovni čas in uradne ure na krajevnih uradih določi načelnik oddelka za notranje zadeve v soglasju z izvršnim svetom.
3. člen
Predstojniki občinskih upravnih organov so pooblaščeni, da:
– določijo delovni čas za izvajanje pomožno tehničnih del,
– dovolijo zamik pri prihodu na delo in odhodu delavcev iz dela, do največ 30 minut, če je to potrebno zaradi utemeljenih razlogov,
– v soglasju z izvršnim svetom razporedijo delovni čas drugače, če je to potrebno zaradi značaja nalog upravnega organa.
4. člen
Delovni čas, uradne ure in čas odmora za malico morajo biti v poslovnih prostorih občinskih upravnih organov primerno označene.
5. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 152-2/92
Črnomelj, dne 26. marca 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Črnomelj
Anton Horvat, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost