Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

910. Sklep o razpisu predhodnega referenduma o preoblikovanju KS Bistrica ob Sotli v temeljno lokalno samoupravno skupnost, stran 1466.

Svet Krajevne skupnosti Bistrica ob Sotli je na podlagi 21. in 22. člena statuta Krajevne skupnosti Bistrica ob Sotli na seji dne 5. aprila 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu predhodnega referenduma o preoblikovanju Krajevne-skupnosti Bistrica ob Sotli v temeljno lokalno samoupravno skupnost
I
Na osnovi naravne pravice prebivalcev Krajevne skupnosti Bistrica ob Sotli, kot njihovo skupno lokalno skupnost se razpiše predhodni referendum za odločitev o tem, ali naj se ta skupnost oblikuje kot temeljna lokalna samoupravna skupnost občina.
II
Na referendumu glasovalni upravičenci odgovorijo z »DA« ali »NE« na vprašanje: Ali naj Krajevna skupnost Bistrica ob Sotli postane (po sprejetju ustavnopravnih temeljev lokalne samouprave) občina kot temeljna lokalna samoupravna skupnost?
Odgovor:
DA                    NE
(Obkrožite odgovor, ki ustreza vaši volji.)
III
Odločitev, da Krajevna skupnost Bistrica ob Sotli postane temeljna lokalna samoupravna skupnost, je sprejeta, če se je zanjo izrekla večina vseh glasovalnih upravičencev.
IV
Referendum se izvede v nedeljo, 26. aprila 1992.
V
Pravico glasovanja na referendumu imajo osebe, ki imajo splošno volilno pravico po zakonu o volitvah v skupščine in imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Bistrica ob Sotli.
VI
Izvedbo referenduma vodijo volilni organi v krajevni skupnosti v skladu s predpisi, ki veljajo za volitve v skupščine.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Bistrica ob Sotli
Jože Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost