Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

869. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 1427.

Na podlagi 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85, 6/86) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na svoji 18. seji dne 24. 3. 1992 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 13/91, 23/91 in 30/91, 8/92, 9/92 in 13/92) se v 1. členu na področju dejavnosti 10-STANOVANJSKO KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN UREJANJA NASELJA IN PROSTORA v podskupini komunalna dejavnost določijo kot najvišje cene:
I
   1. Najemnina za grob in letno vzdrževanje pokopališča
                                    SLT
  1.1. Letno vzdrževanje pokopališča
  - za grob za odrasle osebe (enojni)              1.000,00
  – za grob za odrasle osebe (dvojni)              2.000,00
  – za otroški grob                        500,00
  – za grobnico (enojno)                     3.000,00
  – za grobnico (dvojno)                     6.000,00
  – za žarni grob                        1.500,00
  1.2. Najemnina za novi enojni grob                500,00
  1.3. Nakup žarnega groba na žarnem grobišču          30.000,00
  2. Izkop in zasut je grobov
  2.1. Izkop normalnega groba dim. 1,60 x 2,20 x 0,90 m
  10 h x 470,00                         4.700,00
  Zasutje in ureditev normalnega groba
  4 h x 470,00                          1.880,00
  2.2. Izkop otroškega groba
  3 h x 470,00                          1.410,00
  Zasutje in ureditev otroškega groba
  1 h x 470,00                           470,00
  2.3. Izkop žarnega groba 
  1 h x 470,00                           470,00
  Zasutje in ureditev žarnega groba
  0,5 h x 470,00                          235,00
  2.4. Zaščitni oder za sosednji grob               204,00
  Opombe:
  Ob spremembi cene režijske ure KOP (PK, NK), se spremenijo zgornje cene.
  Cene izkopa in zasutja grobov se ob prostih sobotah in nedeljah ter
praznikih povečajo za 50%.
  Za poglobljeni grob se zaračunajo za 30% višji stroški kot za normalni
grob.
  3. Ekshumacija trupel
  3.1. Ekshumacija trupel v dobi mirovanja (do 10 let)
  – odrasli                           13.160,00
  – otroci do 14. leta                      6.580,00
  Opomba: Ekshumacija mrličev po preteku dobe mirovanja se zaračuna kot
izkop in zasutje normalnega groba.
  4. Prevozi mrličev s pogrebnim avtom
  4.1. Lokalni prevoz mrličev ali pogrebnega materiala do oddaljenosti
6 km                                 552,50
  4.2. Pogrebno vozilo po km 35,70
  4.3. Stojnina vozila na uro                   272,00
  4.4. Voznik po rež. uri KOP (VK, KV) SLT/uro           540,00
  4.5. Spremljevalec                        470,00
  5. Uporaba pogrebne opreme
  5.1. Pomožni vozički                       120,00
  5.2. Najemnina dekoracije                    500,00
  5.3. Prevoz dekoracije SLT/km                   35,70
  5.4. Transportna krsta za ponesrečence              484,00
  6. Pogrebne storitve
  6.1. Dezinfekcija, umivanje, britje, preoblačenje mrliča
  a) naravne smrti                         270,00
  b) seciranje ali ponesrečenega                  432,00
  6.2. Pobiranje ponesrečencev SLT/uro po rež. uri KOP (VK, KV)
  a) v delovnem času z dodatkom 50%                810,00
  b) izven delov. časa z dodatkom 100%              1.080,00
  7. Enkratna ureditev groba
  2 h x 470.00                           940,00
  8. Uporaba mrtvašnice pri bolnici
  8.1. Mrtvašnica/dan                       365,00
  8.2. Uporaba prostora za obdukcijo                450,00
  9. Uporaba mrliške vežice in poslovitvenih prostorov na dan  1.343,00
  10. Pogrebec za izvajanje pogreba                705,00
  Opomba: Pri pogrebih ob sobotah, nedeljah, ter praznikih se cena poveča za
50%
  11. Pristojbina za postavitev nagrobnika             500,00
  12. Plačilo električne energije za nagrobne luči za 1 let   1.127,10
  13. Režijska ura (enotna režijska ura KOP po ceniku)
  – voznik (KV, VK)                        540,00
  – grobar (PK, NK)                        470,00
  14. Betonska skleda za 4 žare                 2.890,00
  – betonski pokrov za žarno skledo               850,00
II
Uporaba in zakup prodajnega prostora na tržnici
   1. Prodaja v pokritem in nepokritem delu na prodajni mizi po
tekočem metru                             40,00
  2. Prodaja na nepokritem delu tržnice brez prodajne mize po m2  30,00
  3. Prodaja žive perutnine in kuncev po m2             85,00
  4. Vsakodnevna prodaja v pokritem delu tržnice po tekočem metru  34,00
  5. Vsakodnevna prodaja v pokritem delu tržnice brez prod. Mize
po m2                                 18,19
  Za lastnike stalnih zidanih objektov, ki uporabljajo prostor pred objekti,
se obračuna 15% cene.
  6. Rezervacija prodajnega mesta na pokritem delu tržnice za
1 mesec                               130,00
  7. Rezervacija prodajnega mesta na odprtem delu tržnice za
1 mesec                                85,00
  8. Uporabnina za izposojen inventar (tehtnica in teži) na dan   85,00
III
   A. Pristojbina za priključek na javni vodovod
  1. Individualna stanovanjska hiša               21.199,00
  2. Večstanovanjske hiše in bloki
  – na stanovanjsko enoto do površine 42 m2           11.220,00
  – na stanovanjsko enoto nad površino 42 m2          12.716,00
  3. Počitniške hišice                     12.716,00
  4. Vinske kleti                        10.965,00
  5. Obrtne delavnice                      42.415,00
  6. Objekti družbenih dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, kultura, šport...)
kmetijstvo, trgovina, gostinstvo, industrija za vgrajeni vodomer
premera 20 mm                           53.856,00
  7. Industrija, ki rabi vodo iz javnega vodovoda za tehnološke namene za
vgrajeni vodomer premera 20 mm                  69.955,00
  Kot osnova za pristojbine pod točko 1., 3., 4., 5., 6. in 7. je vodovodni
priključek z vgrajenim vodomerom premera 20 mm. Za vsak na novo vgrajeni
vodomer večjega premera kot 20 mm, se pristojbina poveča z določenim
koeficientom.
  B. Pristojbina za priključek na javno kanalizacijo
  1. Individualna stanovanjska hiša               21.199,00
  2. Večstanovanjske hiše in bloki
  – na stanovanjsko enoto do površine 42 m2           11.220,00
  – na stanovanjsko enoto nad površino 42 m2          12.716,00
  3. Obrtne delavnice                      42.415,00
  4. Objekti družbenih dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, kultura, šport...)
kmetijstvo, trgovina, gostinstvo za 1 m2 koristne površine      521,90
  5. Industrijski objekti
  – za 1 m2 proizvodnih prostorov                 611,00
  – za 1 m2 upravnih prostorov                   521,90
  6. Zunanje površine z urejenim odvodnjavanjem v javno kanalizacijo za 1 m2
površine                               90,10
  C. Stroški izdaje soglasja za priključitev na komunalno napravo
  – vodovod                           1.745,00
  – kanalizacija                         1.745,00
  in področje dejavnosti 13 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, v podskupini
socialno varstvo odraslih določijo kot najvišje cene:
  – enoposteljna soba                       529,00
  – enoposteljna soba II. kategorije                489,00
  – dvoposteljna soba                       447,00
  – dieta sladkorna                         38,00
  – dieta druga                           27,00
2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1992.
Št. 385-12/92-7 353-4/92-7
Brežice, dne 1. aprila 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

AAA Zlata odličnost