Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

915. Odredba o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo ter o izdaji spričeval (certifikatov), stran 1469.

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena zakona o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 27/90), v zvezi s 15. členom pravilnika o strokovnem usposabljanju voznikov motornih vozil, s katerimi se prevažajo nevarne snovi in drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu teh snovi (Uradni list SFRJ, št. 17/91), izdaja minister za notranje zadeve
ODREDBO
o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo ter o izdaji spričeval (certifikatov)
1. člen
Strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo, opravljajo naslednja podjetja:
1. Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, Ljubljana Bohoričeva 22a;
2. Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Ulica Štravhovih št. 2;
3. Petrol Transport Ilirska Bistrica, p.o., Ilirska Bistrica, Šercerjeva 17.
2. člen
Osebi, ki je strokovno usposobljena za ravnanje z nevarnimi snovmi in njihov prevoz, izda spričevalo (certifikat) Ministrstvo za notranje zadeve.
3. člen
Z. dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo ter o izdaji spričeval (certifikatov) (Uradni list RS, št. 21/91-I).
4. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0212-2/1-S-22/10-A-6/91
Ljubljana, dne 26. marca 1992.
Minister
za notranje zadeve
Igor Bavčar l. r.

AAA Zlata odličnost