Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

914. Odlok o pristojbinah in stroških za pridobivanje pravic industrijske lastnine, vzdrževanje njihove veljavnosti in cenik informacijskih storitev Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine, stran 1468.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o pristojbinah in stroških za pridobivanje pravic industrijske lastnine, vzdrževanje njihove veljavnosti in cenik informacijskih storitev Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine
1. člen
Višina pristojbin, stroškov in cenik je:
   1. Postopek za podelitev patenta                    SLT
  1.1. Prijavna pristojbina vključno z veljavnostjo za prvi dve leti  4.000
  1.2. Objava v uradnem glasilu                      800
  1.3. Izdaja patentne listine                      500
  1.4. Stroški tiskanja patentnega spisa
  a) gladek stavek (stran)                        200
  b) skice (stran)                            260
  1.5. Vzdrževanje veljavnosti patenta
  3. leto                                3.000
  4. leto                                4.000
  5. leto                                5.000
  6. leto                                6.000
  7. leto                                7.000
  8. leto                                8.000
  9. leto                                8.000
  10. leto                               8.000
  11. leto                               16.000
  12. leto                               20.000
  13. leto                               24.000
  14. leto                               28.000
  15. leto                               32.000
  16. leto                               40.000
  17. leto                               52.000
  18. leto                               68.000
  19. leto                               88.000
  20. leto                              112.000
  1.6. Dodatne zahteve
  1.6.1. Zahteva, da postane dopolnilna prijava temeljna        3.000
  1.6.2. Predhodna objava patentne prijave               5.000
  1.6.3. Vpis prenosa pravice ali licence                3.000
  1.6.4. Izdaja ugotovitvene odločbe po 13. členu zakona        8.000
  2. Postopek za priznanje znamke
  2.1. Prijavna pristojbina:
  a) do treh razredov                          8.000
  b) za vsak nadaljnji razred                      2.000
  2.2. Dodatna pristojbina za kolektivno znamko             4.000
  2.3. Objava odločbe o znamki:
  a) do treh razredov                          1.000
  b) za vsak nadaljnji razred                       300
  2.4. Izdaja listine o znamki                     2.000
  2.5. Vzdrževanje veljavnosti znamke:
  a) do treh razredov                         20.000
  b) za vsak nadaljnji razred                      8.000
  2.6. Podaljšanje veljavnosti znamke:
  a) do treh razredov                         20.000
  b) za vsak nadaljnji razred                      8.000
  2.7. Posebne zahteve:
  2.7.1. Zahteva za razveljavitev                    8.000
  2.7.2. Vpis prenosa pravice ali licence                6.000
  2.7.3. Zahteva za vzpostavitev ugasle znamke             12.000
  3. Postopek za priznanje modela ali vzorca
  3.1. Prijavna pristojbina                       2.000
  3.2. Za vsak dodatni predmet pri večpredmetni prijavi          200
  3.3. Objava odločbe o modelu ali vzorcu                1.000
  3.4. Izdaja listine o modelu ali vzorcu                1.000
  3.5. Vzdrževanje veljavnosti modela ali vzorca:
  a) za prvih pet let                          4.000
  b) za naslednjih pet let                       6.000
  3.6. Vpis prenosa pravice ali licence                 3.000
  4. Pristojbina za vpis spremembe v registru              1.500
  5. Zastopanje
  5.1. Opravljanje strokovnega izpita                  5.000
  5.1.1. Popravni izpit                         4.000
  5.2. Vpis v register                         2.000
  5.3. Obnavljanje vpisa v register                   1.000
  6. Izdajanje potrdil in izpisov
  6.1. Potrdilo o prednostni pravici                  1.000
  6.2. Potrdilo o priznanih pravicah iz registra patentov, znamk,
modelov in vzorcev in označb porekla blaga                 500
  6.3 Izpisi iz sredstev patentov, znamk modelov in vzorcev, označb
porekla blaga, in njihove kopije                      500
  7. Storitve
  7.1. Standardizirane storitve
  7.1.1. Poizvedba o stanju tehnike po domačih in tujih bazah podatkov o
patentih                                 12.000
  7.1.2. Informacija o stanju tehnike tujih patentnih uradov na podlagi
sklenjenih sporazumov:    tolarska protivrednost cene storitve tujega urada
  7.1.3. Poizvedba po blagovni znamki v eni bazi podatkov o blagovnih
znamkah                                  2.000
  7.1.4. Nestandardizirane informacijske storitve po naročilu    dejanski
                                    stroški
  7.2. Fotokopije (A 4 format)                       10
  7.3. Tiskani patentni spis (posamezna stran)               10
  8. Zamudna pristojbina:
                     20% od pristojbine ali cene storitve,
                           ki ni bila plačana v roku.
2. člen
Prijavitelji, ki v skladu z drugim odstavkom 122. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92) zahtevajo nadaljevanje postopka začetega pri Zveznem zavodu za patente, so oproščeni plačila prijavnih pristojbin.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-09/92-2/1-8
Ljubljana, dne 2. aprila 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Matija Malešič l. r.

AAA Zlata odličnost