Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

886. Odredba o določitvi najvišjih cen, stran 1438.

Na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I) in 205. člena statuta občine Litija (ur. l. SRS, št. 28/83 in 16/87) je Izvršni svet Skupščine občine Litija na seji dne 2. 4. 1992 sprejel
ODREDBO
o določitvi najvišjih cen
1. člen
Cene naslednjih proizvodov in storitev: osnovne komunalne storitve (proizvodnja in distribucija vode, odvajanje odplak, odvoz odpadkov), dimnikarske storitve in stanovanjske najemnine, ki so jih podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela oblikovali v skladu s predpisi in uporabili na tržišču do uveljavitve te odredbe, se s to odredbo določijo kot najvišje.
2. člen
Ne glede na 1. člen te odredbe smejo podjetja in druge pravne osebe cene svojih storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljene na dan uveljavitve te odredbe povečati in sicer:
a) komunalne storitve
– proizvodnja in distribucija vode
gospodinjstva             10,10 SLT/m3
gospodarstva             22,40 SLT/m3
– odvajanje odplak
gospodinjstva             3,30 SLT/m3
gospodarstvo             12,80 SLT/m3
– odvoz odpadkov            2,40 SLT/m2
gospodarstvo              4,60 SLT/m2
b) stanovanjske najemnine se povečajo za 25%.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 14/91).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 1992.
Št. 012-1/89
Litija, dne 2. aprila 1992.
Predsednik
IS SO Litija
Slavko Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost