Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

901. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Sevnica za leto 1991, stran 1457.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I) in 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 23/90, 27/90) je Skupščina občine Sevnica na skupni seji vseh zborov dne 31. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Sevnica za leto 1991
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Sevnica za leto 1991, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
                         SLT
– prihodki              199,627.177,00
– odhodki              199,529.650,60
– presežek prihodkov nad odhodki     97.526,40
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v proračun občine za leto 1992.
3. člen
Ostanek sredstev stalne proračunske rezerve v znesku 32.650,50 SLT se prenese v korist stalne proračunske rezerve za leto 1992.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-13/92/01
Sevnica, dne 31. marca 1992.
Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijovič, dipl. ek., l. r.
       BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            
      PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 1991         
 
+---------+------------------------------------+---------------+
|Skupina |Prihodki              |  Znesek v SLT|
+---------+------------------------------------+---------------+
|70    |Preneseni prihodki in vračilo    |        |
|     |preveč plačanih dajatev       | 87,243.841,00|
+---------+------------------------------------+---------------+
|71    |Prihodki od davkov pravnih in    |        |
|     |fizičnih oseb            | 83,495.718,60|
+---------+------------------------------------+---------------+
|72    |Prihodki od davkov od prometa    |        |
|     |proizvodov in storitev       |  8,037.619,90|
+---------+------------------------------------+---------------+
|74    |Prihodki iz naslova prispevka za  |        |
|     |socialno varnost          |  4,594.028,50|
+---------+------------------------------------+---------------+
|75    |Prihodki od davkov na premoženje  |  1,000.098,40|
+---------+------------------------------------+---------------+
|76    |Prihodki od taks, povračil in    |        |
|     |denarnih kazni           |  3,495.372,20|
+---------+------------------------------------+---------------+
|78    |Prihodki od lastne dejavnosti    |        |
|     |in drugi prihodki          | 11,760.498,40|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |Skupaj               | 199,627.177,00|
+---------+------------------------------------+---------------+
|                               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|Skupina | Razporeditev prihodkov       |  Znesek v SLT|
+---------+------------------------------------+---------------+
|40    |Sredstva za delo državnih organov  | 30,500.983,40|
+---------+------------------------------------+---------------+
|41    |Delo izvajalskih organizacij    | 101,086.422,50|
+---------+------------------------------------+---------------+
|42    |Socialni transferji         | 15,620.706,90|
+---------+------------------------------------+---------------+
|44    |Plačila na področju družbenih    |        |
|     |dejavnosti             |  5,711.650,90|
+---------+------------------------------------+---------------+
|45    |Plačila storitev ter subvencije in |        |
|     |intervencije v gospodarstvu     |  9,921.867,00|
+---------+------------------------------------+---------------+
|46    |Drugi odhodki            | 10,411.042,60|
+---------+------------------------------------+---------------+
|47    |Odhodki investicijskega       |        |
|     |vzdrževanja             | 25,678.652,70|
+---------+------------------------------------+---------------+
|48    |Finančni tokovi, obl. rezerv    |        |
|     |in druge obveznosti         |   598.324,60|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |Skupaj               | 199,529.650,60|
+---------+------------------------------------+---------------+

AAA Zlata odličnost