Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

906. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju KS Poljčane, stran 1460.

Na podlagi 1. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 18/88), 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 40. in 43. člena statuta Krajevne skupnosti Poljčane je svet KS Poljčane na svoji seji dne 30. 3. 1992 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Poljčane
1. člen
Uvede se samoprispevek v denarju na območju Krajevne skupnosti Poljčane.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciral program izgradnje nove avtobusne postaje v centru Poljčan, izvedba pločnikov skozi Sp. Poljčane in Zg. Poljčane, obnova kinodvorane, priprava tehnične dokumentacije za novo telovadnico, ureditev trga pri železniški postaji in parkirišča pred samopostrežno trgovino, obnovo kapelice na pokopališču, ter asfaltiranje nekaterih ulic in krajevnih cest.
3. člen
Po cenah marec 1992 se bo s samoprispevkom zbralo 18,000.000 SLT med tem, ko bo za realizacijo programa potrebno 36,000.000 SLT. Za uresničitev programa iz samoprispevka bo poleg sredstev samoprispevka in dela občanov potrebno zagotoviti še sredstva iz redne dejavnosti KS, iz prispevkov podjetij v KS in proračuna občine.
4. člen
Samoprispevek se uvede za dobo pet let, in sicer od 1. maja 1992 do 30. aprila 1997.
5. člen
Samoprispevek plačujejo zavezanci, ki imajo stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti in sicer:
– po stopnji 2% od neto plač iz delovnega razmerja, vključno z nagradami, dopolnilnim delom in delom na domu,
– po stopnji 2% od pokojnin, osebnih, družinskih in invalidskih upokojencev,
– po stopnji 2% od neto plač občani, ki imajo dohodek od obrti in drugih gospodarskih dejavnosti
– občani, ki imajo dohodek od obrti in drugih gospodarskih dejavnosti 3% od dobička v enkratnem letnem znesku,
– občani, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo 3% od dobička v enkratnem znesku,
– delovni ljudje in občani 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti.
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavili na Krajevni skupnosti Poljčane.
7. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet KS, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
8. člen
Za kontrolo nad namensko uporabo zbranih sredstev iz samoprispevka in izvajanje sprejetega programa se imenuje odbor v naslednji sestavi:
1. Stanko Kurež, predsednik
2. Ignac Pihler, član
3. Jurij Ocvirk, član
4. Stanko Drozg, član
5. Branko Šurbek, član
6. Jože Dobnik, član
7. Milan Kodrič, član
Odbor se sestaja po potrebi najmanj po dvakrat letno ob periodičnih obračunih.
9. člen
Referendum bo v nedeljo, 26. aprila 1992 od 7. do 18. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija KS skladno z določili zakona o volitvah v skupščine družbeno političnih skupnosti. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku za območje KS Poljčane tudi tisti, ki so stari nad 15 let in so v rednem delovnem razmerju.
10. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno.
11. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, Uporablja pa se od 1. maja dalje.
Poljčane, dne 30. marca 1992.
Predsednik
Skupščine KS Poljčane
Milan Kodrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti