Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2925. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
2926. Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS)
2927. Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B)
2928. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-C)
2929. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N)
2930. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-F)
2931. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2932. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2933. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2934. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici

Sklepi

2935. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Stuttgartu, v Zvezni republiki Nemčiji
2936. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Stuttgartu, v Zvezni republiki Nemčiji

MINISTRSTVA

2937. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU

OBČINE

Črenšovci

2938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016
2939. Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Črenšovci

Dravograd

2940. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2016 – rebalans

Kobarid

2941. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2016
2942. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid

Kočevje

2943. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2016 št. 2
2944. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje
2945. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer
2946. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje
2947. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«

Lendava

2970. Sklep o uskladitvi ekonomske cene programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda

Nova Gorica

2948. Odlok o pomoči vinogradništvu v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2016–2020

Piran

2949. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran (uradno prečiščeno besedilo)

Rogaška Slatina

2950. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016

Slovenska Bistrica

2951. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«

Šentrupert

2952. Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.

Škofljica

2971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016

Šmartno pri Litiji

2953. Odlok o razveljavitvi Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin
2954. Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega rojstva na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
2955. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
2956. Odlok o razglasitvi Tabora na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
2957. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Martina v Šmartnem pri Litiji za kulturni spomenik lokalnega pomena
2958. Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja v Javorju za kulturni spomenik lokalnega pomena
2959. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lucije v Mišjem Dolu za kulturni spomenik lokalnega pomena
2960. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Janeza Krstnika na Dolnjem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
2961. Odlok o razglasitvi cerkve Povišanja svetega Križa v Brezju za kulturni spomenik lokalnega pomena
2962. Odlok o razglasitvi cerkve svete Ane v Zgornji Jablanici za kulturni spomenik lokalnega pomena
2963. Odlok o razglasitvi cerkve svetih Mohorja in Fortunata v Libergi za kulturni spomenik lokalnega pomena
2964. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Petra v Vintarjevcu za kulturni spomenik lokalnega pomena
2965. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Antona Padovanskega v Veliki Štangi za kulturni spomenik lokalnega pomena
2966. Odlok o razglasitvi lokacije in razvalin gradu Slatna za kulturni spomenik lokalnega pomena
2967. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Šmartno pri Litiji v najem
2968. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

2969. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti