Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Št. 4300-3/2016 Ob-3345/16, Stran 2399
Sprememba 
V Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–2017 (Uradni list RS, št. 44/16 in 51/16, v nadaljnjem besedilu: Javni razpis) se:
1. drugi odstavek poglavja »6 Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev« spremeni, tako, da glasi:
»Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2016, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje do vključno 9. 12. 2016. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2017, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje do vključno 30. 9. 2017.«
2. prvi do tretji odstavek poglavja »7.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu« spremenijo, tako, da glasijo:
»Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 11.286.851,54 EUR. Sredstva se bodo v skladu s predvidenim financiranjem delila na Vzhodno (88,46 % razpisanih sredstev) in na Zahodno kohezijsko regijo (11,54 % razpisanih sredstev), v odvisnosti od sedeža samoupravne lokalne skupnosti, ki bo upravičena do sofinanciranja.
V skladu s tem je za Vzhodno kohezijsko regijo namenjenih 9.984.078,33 EUR in za Zahodno kohezijsko regijo 1.302.773,21 EUR.
Sofinancira se lahko največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek deleža (10 %), zagotovi občina iz lastnih sredstev.
a) Vzhodna kohezijska regija
Nepovratna sredstva so v deležu 75 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v deležu 25 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije.
– 7.488.058,75 EUR – namenska sredstva EU, Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 2.496.019,58 EUR – slovenska udeležba-MGRT, Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva,
b) Zahodna kohezijska regija
Nepovratna sredstva so v deležu 70 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v deležu 30 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije.
– 911.941,25 EUR – namenska sredstva EU, Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 390.831,96 EUR – slovenska udeležba-MGRT, Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva.«
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo