Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Št. 900-3/2016-6 Ob-3317/16, Stran 2433
Svet zavoda Osnovne šole 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, na podlagi Sklepa Sveta zavoda z dne 6. 10. 2016 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
– Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, skupaj z dokazili.
– Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
– Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
– Predvideni začetek dela je 1. marec 2017.
– Pisne prijave z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: OŠ 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, s pripisom Za razpis ravnatelja/ravnateljice.
– Priložite tudi potrdilo o nekaznovanosti (od Ministrstva za pravosodje) ter potrdilo o neuvedenem kazenskem postopku (od pristojnega okrajnega sodišča), staro največ 30 dni.
– Nepopolne vloge bodo izločene.
– Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonsko določenem roku.
Svet zavoda Osnovne šole 8 talcev Logatec