Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

I 140/2015 Os-3000/16, Stran 2443
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Simčič v zadevi zavarovanja denarne terjatve predlagatelja Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva ulica 14, Nova Gorica, proti dolžniku Milaim Musliu, Trg Marka Plenčiča 19, Solkan, sedaj neznanega bivališča, zunaj naroka dne 6. 9. 2016 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Milaim Musliu, Trg Marka Plenčiča 19, Solkan, sedaj neznanega bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik Sebastian Cenčič iz Tolmina, ki bo zastopal dolžnika v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. I 140/2015 vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 9. 2016