Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2968. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9545.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne 19. 10. 2016 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremični parc. št. 872/3 (ID 1851-872/3-0), k.o. 1851 Gradišče, ki je vpisana v zemljiški knjigi kot javno dobro.
II 
Nepremičnine iz točke I tega sklepa postanejo last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litji, matična št.: 1779737 do 1/1.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-48/2016-3
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.