Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

VL 95415/2016 Os-3229/16, Stran 2443
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. odvetnik Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Vogrin Tjaša – odvetnica, Barvarska ulica 7, Maribor, zaradi izterjave 203,24 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tjaša Vogrin, Barvarska ulica 7, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2016

AAA Zlata odličnost