Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Št. VI-46/221 Ob-3333/16, Stran 2435
Splošna bolnišnica Trbovlje na podlagi 21. in 21.a člena Statuta JZZ Splošne bolnišnice Trbovlje razpisuje naslednja prosta delovna mesta:
1. predstojnik internega oddelka M/Ž 2. predstojnik ginekološko porodnega oddelka M/Ž 3. predstojnik kirurškega oddelka M/Ž 4. predstojnik pediatričnega oddelka M/Ž 5. predstojnik oddelka za anestezijo in reanimacijo M/Ž 6. predstojnik oddelka za dializo M/Ž 7. predstojnik oddelka za radiologijo M/Ž 8. predstojnik oddelka za laboratorijsko diagnostiko M/Ž 9. predstojnik bolnišnične lekarne M/Ž 10. predstojnik oddelka za fizikalno rehabilitacijo M/Ž 11. pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege M/Ž
Kandidati za imenovanje na razpisana delovna mesta morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
Od točke 1. do 7:
– univerzitetna izobrazba ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja bolnišničnih dejavnosti in veljavna licenca,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj s področja dela ustrezne bolnišnične dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložijo program dela in razvoja bolnišničnega oddelka.
Točka 8:
– univerzitetna izobrazba ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) smeri kemija ali biokemija,
– opravljen specialistični izpit s področja medicinske biokemije in veljavna licenca,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj s področja dela bolnišničnega laboratorija,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predloži program dela in razvoja laboratorija.
Točka 9:
– univerzitetna izobrazba ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) farmacevtske smeri,
– opravljen strokovni izpit s področja farmacije,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj s področja dela bolnišnične lekarne,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predloži program dela in razvoja bolnišnične lekarne.
Točka 10:
– visokošolska strokovna izobrazba fizioterapevtske smeri in veljavna licenca,
– opravljen strokovni izpiti in pridobljen naziv dipl. fizioterapevt oziroma višji fizioterapevt,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj s področja dela fizioterapije,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predloži program dela in razvoja oddelka.
Točka 11:
– visokošolska strokovna izobrazba zdravstvene nege in veljavna licenca,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj s področja delovnih mest v zdravstvu,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predloži program dela in razvoja zdravstvene nege.
Imenovanje kandidatov za predstojnike in pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege, je vezano na mandat strokovnega direktorja bolnišnice. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas mandata (do 31. 8. 2020) za poln delovni čas. Po poteku mandata je kandidat lahko ponovno imenovan.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave, je do vključno 18. 11. 2016. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki jih določa Statut Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje ter programom dela in razvoja oddelka oziroma zdravstvene nege, kandidati pošljejo na naslov: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, z oznako: Ne odpiraj! »Prijava na razpis«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.
Splošna bolnišnica Trbovlje 

AAA Zlata odličnost