Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

N 75/2015 Os-3200/16, Stran 2443
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Ireni Šik Zabukovec v nepravdni zadevi predlagatelja Marjana Bole, Ulica ob starem zidovju 4, Izola, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Cek d.o.o., Pristaniška ulica 12, Koper, zoper nasprotne udeležence: 1. Irena Igličar, Ulica Oktobrske revolucije 27, Izola, ki jo zastopa Odvetniška družba Monika Mavsar o.p., d.o.o., 2. Taij Jazbinšek, Ulica Oktobrske revolucije 27, Izola, ki ga po odločbi Okrožnega sodišča v Kopru opr. št. Bpp 104/2016 z dne 28. 4. 2016 zastopa Niko Varezič, odvetnik iz Portoroža in 3. Tis Jazbinšek, zadnje znano prebivališče Filozofa Petriča 24a, Komiža, Vis, Hrvaška (sedaj neznanega prebivališča), zaradi delitve solastnine (pcto. 70.000,00 EUR), ob uporabi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP s sklepom opr. št. N 75/2015 z dne 16. 5. 2016 postavilo tretjemu nasprotnemu udeležencu Tisu Jazbinšku začasnega zastopnika odvetnika Roka Muniha iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal tretjega nasprotnega udeleženca Tisa Jazbinška v postopku vse do takrat, dokler tretji nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 15. 6. 2016