Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2942. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid, stran 9457.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena in petega odstavka 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), drugega odstavka 76. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13, 52/14, 49/15 in 19/16) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 17. redni seji dne 26. oktobra sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid 
1. člen 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13, 52/14, 49/15 in 19/16) se v desetem odstavku 54. člena na koncu prve alineje pika spremeni v vejico in doda nova alineja:
»– kamp ob Nadiži v velikosti cca 2.500 m2 zazidanih površin BT z oznako enote urejanja KD 13. Kamp sestavljajo recepcija, skladišče, gostinski lokal, terasa in sanitarije s kopalnico, na severni strani pa parkirišče. Objekti so pritlični, razen objekt »obstoječega stražnega« stolpa, fasade so obdelane v kamnu, ostale površine pa v lesu in steklu. Naklon strehe je do 30 stopinj, kritina pa tradicionalni opečni korec. Zunanje površine prekriva pergola za senčenje. Za potrebe kampa se zgradi nov priključek na javni vodovod, mala ČN in jamborska TP. V enoti urejanja prostora KD 12 je v poletni turistični sezoni dopustna raba prostora – postavitev šotorov, klopi in žarov na obstoječi travni površini.«.
2. člen 
Grafični del OPN Kobarid se dopolni s karto KOBARID 29 (A2530).
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/08
Kobarid, dne 26. oktobra 2016
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost