Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Št. 8020-122/2016-3 Ob-3341/16, Stran 2399
Sprememba 
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za reprogramiranje investicijskih posojil v prirejo mleka-AR 2016, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67/16:
I. V 4. poglavju javnega razpisa »Razpisni pogoji«, podpoglavju 4.3 »Finančni pogoji«, se peta alineja 5. točke po novem glasi:
»– Skupna doba vračanja posojila in dolžina moratorija sta določeni ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
Višina posojila 
(v EUR)
Skupna doba vračanja posojila 
(moratorij in odplačilna doba posojila)
Moratorij na odplačevanje glavnice posojila
od 5.000,00 do vključno 30.000,00
8 let
do 12 mesecev
nad 30.000,00 do vključno 50.000,00
10 let
do 12 mesecev
nad 50.000,00 do vključno 100.000,00
14 let
do 18 mesecev
nad 100.000,00 do vključno 200.000,00
18 let
do 18 mesecev
nad 200.000,00 do vključno 350.000,00
20 let
do 24 mesecev
nad 350.000,00 do vključno 1.000.000,00
20 let
do 36 mesecev
« 
II. V 5. poglavju javnega razpisa »Vsebina vloge« se v točki 2. »Priloge«, točki a. »Obvezne priloge« doda nova, enajsta alineja, ki se glasi:
»– dokazila zadruge ali drugega odkupovalca mleka ali lastna dokazila, iz katerih je razvidna oddana količina mleka in prihodek od oddaje mleka v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.«
III. V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad