Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2947. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«, stran 9473.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 21. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Uradni list RS, št. 75/15, v nadaljevanju: odlok) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Skrajšano ime zavoda se glasi: Zavod Kočevsko.«
2. člen 
V 4. členu se besedilo »Sedež zavoda je v Kočevju, na poslovnem naslovu Trdnjava 3, 1330 Kočevje« nadomesti z besedilom »Sedež zavoda je v Kočevju, na poslovnem naslovu Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje.«
3. člen 
(1) V prvi alineji 7. člena se črta šifra dejavnosti »72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike.«
(2) V drugi alineji 7. člena se na koncu doda nova šifra dejavnosti, ki se glasi:
»85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.«
(3) V tretji alineji 7. člena se črta šifra dejavnosti »93.130 Obratovanje fitnes naprav«.
4. člen 
V 17. člen se doda nov, peti, odstavek, ki se glasi:
»Strokovnega sveta ni potrebno ustanoviti, dokler ima zavod manj kot 20 zaposlenih v rednem delovnem razmerju. V tem primeru naloge strokovnega sveta opravlja svet zavoda.«
5. člen 
V 18. člen se doda nov, tretji, odstavek, ki se glasi:
»Zaposleni med trajanjem delovnega razmerja brez pisnega soglasja delodajalca – zavoda, za svoj ali tuj račun ne smejo opravljati ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost zavoda in pomenijo ali bi lahko pomenili za zavod konkurenco.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-1/2016-3420
Kočevje, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.