Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

D 80/2016 Os-3201/16, Stran 2444
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Breznik v zapuščinski zadevi po dne 3. 2. 1930 umrlem Ignacu Grubiču, roj. 29. 7. 1843, nazadnje stan. Libna 36, Krško, podalo naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Ignacu Grubiču, roj. 29. 7. 1843, umrl dne 3. 2. 1930, nazadnje stan. Libna 36, Krško, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 10. 2016