Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Ob-3342/16, Stran 2439
V skladu z določili 4. člena Zakona o prevzemih (ZPRE-1) in 52. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZFTI) družba Exoterm Holding, d.d., Struževo 66, 4000 Kranj, objavlja obvestilo:
Družba Exoterm Holding, d.d., Struževo 66, 4000 Kranj, je na osnovi sklepa upravnega odbora z dne 27. 10. 2016 po pooblastilu 22. skupščine družbe z dne 25. 7. 2016 osnovni kapital zmanjšala iz 102.549 kosovnih delnic v nominalni vrednosti 856.284,15 EUR z umikom 10.240 lastnih kosovnih delnic v nominalni vrednosti 85.504,00 EUR na 92.309 kosovnih delnic z nominalno vrednostjo 770.780,15 EUR,
V kapitalske rezerve se odvede z umikom 10.240 lastnih kosovnih delnic znesek 85.504,00 EUR, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic. Celotna vrednost odkupljenih lastnih delnic v znesku 671.744,00 EUR, ki se umaknejo v breme rezerv, so bile oblikovane v višini 671.744,00 EUR iz prenesenega čistega dobička preteklih let.
Exoterm Holding, d.d.