Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

VL 86352/2010 Os-3188/16, Stran 2443
Okrajno sodišče na Ptuju je v izvršilni zadevi upnika Porsche Leasing SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., iz Ljubljane, proti dolžniku: zapuščina po pokojnem Danilu Klajnšku, nazadnje stanujoč Apače 97, Lovrenc na Dravskem polju, zaradi izterjave 4.720,18 EUR.
V predmetni izvršilni zadevi je sodišče s sklepom VL 86352/2010 z dne 27. 9. 2016 zapuščini po pokojnem Danilu Klajnšku postavilo začasnega zastopnika – odvetnika Stanislava Klemenčiča, Vodnikova 2, Ptuj.
Za podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti pa ima od dneva postavitve.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 27. 9. 2016