Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

1913 I 392/2014 Os-2880/16, Stran 2443
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Tomislava Šeme, Novo polje, cesta IX/12, Ljubljana - Polje, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Mateja Maček, Kolodvorska ulica 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2016