Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

N 8/2016 Os-3284/16, Stran 2444
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagatelja Urbana Ukmarja, Lokavec 73, Ajdovščina, postopek o razglasitvi pogrešanega Valterja Kovača, neznanega prebivališča, za mrtvega, zastopan po skrbniku za poseben primer Andrej Kompara, Lokavec 128c, Ajdovščina.
O pogrešanem Valterju Kovaču razen izpiska iz matičnega registra o rojstvu, iz katerega izhaja, da je bil rojen kot Valter Peter Natal Škerjanec, dne 13. 2. 1928 v Lokavcu, materi Mariji Juditi in očetu Evgenu, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Valterja Kovača, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 13. 10. 2016