Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2969. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, stran 9546.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 39. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) na 17. dopisni seji dne 28. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi 
1. člen
S tem odlokom se spremeni 10. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2003 in Uradni list RS, št. 22/06) tako, da se glasi:
»Za direktorja knjižnice je lahko imenovan, kdor ima:
– najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskih strokovnih programih oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke za naziv bibliotekar; če bibliotekarskega izpita nima, ga mora opraviti najkasneje v zakonsko določenem roku,
– 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati obvezno predložiti program dela in načrt razvoja knjižnice.«
2. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-22/2016
Zagorje ob Savi, dne 28. oktobra 2016
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.