Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2583. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
2584. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2585. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu

MINISTRSTVA

2586. Pravilnik o vzletnih mestih in pristajalnih območjih za balone in zračne ladje
2587. Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin
2588. Pravilnik o določitvi cen orožnih listin
2589. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
2590. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov

BANKA SLOVENIJE

2591. Spremembe Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije
2592. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

OBČINE

Brežice

2593. Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
2594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dolenjske Toplice

2595. Obvezna razlaga 171. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice
2596. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice

Kostanjevica na Krki

2597. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2598. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Log-Dragomer

2599. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno proizvodno cono na Logu

POPRAVKI

2600. Popravek Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2013

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti