Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

I P 692/2012 Os-2813/13 , Stran 2294
I P 692/2012 Os-2813/13
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici svetnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke Rubija Horozović, Cesta Borisa Kidriča 26, Jesenice, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Košir na Jesenicah, zoper toženo stranko: 1. Dejana Režek, Cankarjeva ulica 1, Kranj, in 2. DINO-PEK, Pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o., Celovška 150, Ljubljana, zaradi plačila odškodnine zaradi protipravne odtujitve opreme iz poslovnih prostorov (pcto. 93.580,00 EUR s pp), na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), Dejanu Režku, Cankarjeva ulica 1, Kranj, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Bogdana Greifa, Nazorjeva ulica 8, Kranj. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler prvi toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma, dokler organ za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju dne 15. 3. 2013