Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

P 2880/2012-III Os-2506/13 , Stran 2294
P 2880/2012-III Os-2506/13
Okrožno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Urški Steblovnik v pravdni zadevi tožeče stranke Alen Sinanović, Litostrojska 16, Ljubljana, ki ga na podlagi odločbe Bpp 1320/2012 z dne 21. 6. 2012 zastopa Mojca Starec, odvetnica v Odvetniški družbi Čeč - Gruden in Starec o.p. d.o.o., v Ljubljani, zoper toženo stranko Selver Mujabašić, Golnik 55, Golnik, zaradi plačila odškodnine, 25. 4. 2013 sklenilo: toženi stranki se postavi začasna zastopnica odvetnica Vesna Kotlušek, Čufarjeva 4, Ljubljana. Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v tej pravdni zadevi dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 25. 4. 2013