Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

VL 190952/2012 Os-3200/13 , Stran 2294
VL 190952/2012 Os-3200/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Zavarovalno Zastopništvo, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžnici Jelki Kovač, Ljubljanska cesta 1, Kamnik, ki jo zastopa zak. zast. Polona Rizman, Glavni trg 12, Kamnik, zaradi izterjave 378,90 EUR, sklenilo: dolžnici Jelki Kovač, Ljubljanska cesta 1, Kamnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Rizman Polona, Glavni trg 12, 1241 Kamnik. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 5. 2013