Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

, Stran 2297
Drugo preklicujejo
Bellh d.o.o., Hermana Potočnika 3, Ljubljana, d. št. 47337206, dovolilnici za mednarodni prevoz za Albanijo, št. 543165 in 543166, Ukrajino št. 3319470 do 3319473, Makedonijo št. 003037 in 003038, izdala GZS. gnl-331689 Filipović Petar, Kolodvorska 2B, Mengeš, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032810000. gnk-331686 Golob Anže, Sostrska cesta 10D, Ljubljana - Dobrunje, študentsko izkaznico, št. 23100276, izdala Fakulteta za strojništvo. gnq-331680 I2I-145 d.o.o., Dolenja vas 5, Prebold, spričevalo "Vpis v register zrakoplova", izdano na Obalni letalski center Portorož, registrska oznaka letala SS-DBN, izdajateljica Agencija za civilno letalstvo, številka 256, izdano leta 1993. gnm-331684 Keder Franjo, Preglov trg 2, Ljubljana, licenco za taxi vozilo, ford fokus, ser. št. G0004413/04186/657/028, reg. št. KP-91-15V, izdala GZS. gnm-331688 Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, Velenje, preklic dovolilnice, objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2013, dne 26. 7. 2013, pod oznako Ob-3253/13. gnz-331687 Kosmač Matjaž, Gorenji Vrsnik 8, Spodnja Idrija, študentsko izkaznico, št. 63040075, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnj-331662 Košmar Aleš, Hrastje - Mota 8C, Radenci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003479001, izdal Cetis d.d. gnt-331677 Markelj Gašper, Kašeljska cesta 105, Ljubljana - Polje, študentsko izkaznico, št. 07086411, izdala Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru. gnn-331683 Matjaž Hrvatin s.p., Pobeška cesta 44, Koper - Capodistria, licenco, številka 010358, za vozilo actros 1841 LSNRL-18, registrska številka KP P1-002. gnw-331674 Nemec Barbara, Suhadole 62C, Komenda, študentsko izkaznico, št. 71120155, izdala Univerza v Ljubljani. gnd-331668 Okleščen Lucijan, Ulica Slavka Gruma 76, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 18110663, izdala Filozofska fakulteta. gni-331663 PATRIK TRANS Patrik Bruketa s.p., Šmarje 136, Šmarje, licenco, številka 009379/001, za vozilo scania R 144, registrska številka KP-59 49V. gnu-331676 PETRANS d.o.o., Leskoškova cesta 12, Ljubljana, licence za vozila: citroen, LJ X0-78D, št. GE004737/02909/012; DAF, LJ 39-3FM, št. GE004737/02909/021; DAF, LJ 39-5FM, št. GE004737/02909/026; volvo, LJ 62-0JN, št. GE004737/02909/027, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. gnx-331681 PETRANS d.o.o., Leskoškova cesta 12, Ljubljana, licence za vozila: scania, LJ 81-8AD, št. GE004737/02909/024; scania, LJ 86-8ZT, št. GE004737/02909/030; scania, LJ 88/7AD, št. GE004737/02909/031; volvo, LJ J0-66F, št. GE004737/02909/037, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. gns-331682 Ploj Gašper, Velike Žablje 83, Dobravlje, študentsko izkaznico, št. 19486490, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnd-331672 Sedej Andrej, Ulica Gradnikove brigade 61, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 27111041, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnv-331675 Transport Kokalj, d.o.o., Brezje 31, Mozirje, TIR certifikat, izdan na Transport Kokalj, veljaven do 15. 2. 2014, izdajateljica Carinska uprava Celje, številka 9, 10/2011, izdan leta 2011. gng-331665 Transport Kokalj, d.o.o., Brezje 31, Mozirje, licenco, številka GE006194/05239/020, za vozilo MB actros 2544, registrska številka CE KH-694. gnx-331673 Turičnik Simona, Prežihova ulica 4, Mežica, študentsko izkaznico, št. 01004525, izdala Pedagoška fakulteta. gnj-331666 Uršič Helena, Komen 31, Komen, študentsko izkaznico, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnc-331669 Vogrinc Saša, Ulica XXX. divizije 13C, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 37091356, izdala Veterinarska fakulteta. gnl-331664 Zajc Denis, Šlandrova cesta 13, Moravče, študentsko izkaznico, št. 63060389, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnz-331671