Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

1913 I 360/2013 Os-2937/13 , Stran 2294
1913 I 360/2013 Os-2937/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Mladena Zdravković, Novakova ulica 3, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave plačila preživnine sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi mag. Janez Ahlin, odvetnik v Ljubljani, Kolodvorska 7, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 6. 2013