Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

2594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7912.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US., 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 76/10 – ZRud-1A, 20/11 Odl. US in 57/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 22. seji dne 20. 5. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na parc. št. 701/7, k.o. 1261 – Sromlje, in na parc. št. 701/8, k.o. 1261 – Sromlje.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brežice, dne 20. maja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
 
Po pooblastilu župana
Katja Čanžar l.r.
Podžupanja
Občine Brežice