Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

2598. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7914.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS,št. 102/04, 126/07 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 6. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevice na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. izredni seji dne 18. 7. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1764/6 – pot, v izmeri 901 m2, k.o. Kostanjevica. Predmetna nepremičnina postane s tem sklepom last Občine Kostanjevica na Krki.
2. člen
Lastninska pravica na nepremičnini parc. št. 1764/6 – pot, v izmeri 901 m2, k.o. Kostanjevica, se po ukinitvi statusa javnega dobra vpiše v korist Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, matična številka 2179903000.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-15/2013
Kostanjevica na Krki, dne 18. julija 2013
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.