Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

N 101/2012 Os-3238/13 , Stran 2293
N 101/2012 Os-3238/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Trg Dušana Kvedra 3, na predlog predlagateljice Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za vpis lastninske pravice na stanovanju, v katastru stavb vpisano kot posamezni del stavbe št. 678-1464-56 in za vzpostavitev pravnega naslova, 8. 7. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe št. 2912-573-13-2/4-RB z dne 16. 1. 1981 sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar n.sol.o. Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke gradnje n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, zastopanem po direktorju TOZD-a Visoke gradnje Milanu Kusterju, in kupcem Montažno proizvodnim podjetjem „Cevovod“ n.sol.o., Maribor, Meljski dol 1, zastopanem po direktorju Petru Žmavcu, s katero je prodajalec kupcu prodal dvosobno stanovanje, št. 189, v 3. nadstropju, v velikosti 58,38 m² in kletno shrambo v izmeri 3 m², v objektu „I“ Nova vas I., z naslovom Trg Dušana Kvedra 3, v Mariboru in dvosobno stanovanje št. 120, v 8. nadstropju, v izmeri 59,54 m² in kletno shrambo v izmeri 3,40 m², v objektu „I“ Nova vas I., z naslovom Knafelčeva ulica 34 v Mariboru, vse na parceli št. 1610/5, k.o. Spodnje Radvanje in za prodano dovolil otvoritev nove vložne številka E in tam vknjižbo pravice uporabe v korist kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 8. 7. 2013