Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

N 40/2013 Os-3083/13 , Stran 2295
N 40/2013 Os-3083/13
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Jožeta Grlica, Čemše 15, Mirna Peč, ki ga zastopa Matjaž Medle, odvetnik iz Novega mesta, zoper nasprotnega udeleženca Franca Bužga, Čemše 8, Mirna Peč, nazadnje stanujoč na neznanem naslovu v Ameriki, ki ga zastopa skrbnica za posebni primer Majda Ana Kristan, zaradi razglasitve pogrešanega Franca Bužga za mrtvega, izdaja oklic Poziva se Franc Bužga, Čemše 8, Mirna Peč, nazadnje stanujoč na neznanem naslovu v Ameriki, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva objave tega oklica. Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu dne 19. 6. 2013