Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

X Pd 136/2013 Os-3276/13 , Stran 2296
X Pd 136/2013 Os-3276/13
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi petega odstavka 53. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 – 43/12) objavlja sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. X Pd 136/2013 z dne 24. 4. 2013, ki je postala pravnomočna dne 24. 5. 2013. Izrek se glasi: I. Ugotovi se, da je nasprotna udeleženka z izplačilom znižanih zneskov regresa za letni dopust za leto 2012 kršila določbo 9. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 89/10, v nadaljevanju: Dogovor). Kar predlagatelj zahteva več in drugače – ugotovitev, da je nasprotna udeleženka določbo 9. točke Dogovora kršila s tem, ko je v zakonodajni postopek vložila ZDIU12-A in ZUJF – se zavrne. II. Nasprotna udeleženka je dolžna v roku 30 dni članom predlagatelja, ki so bili v letu 2012 zaposleni pri njej ali v zavodih, za katerih obveznosti odgovarja kot ustanoviteljica neposredno in solidarno, in ki so v letu 2012: a) imeli pravico do celotnega regresa za letni dopust za leto 2012: – obračunati bruto razliko med obračunanim zneskom in bruto zneskom regresa v višini 692,00 EUR, – odvesti davek, – izplačati neto razliko, b) imeli pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust za leto 2012: – obračunati bruto razliko med obračunanim zneskom in sorazmernim delom od bruto zneska regresa v višini 692,00 EUR, – odvesti davek, – izplačati neto razliko. Zahtevek za plačilo višjih zneskov regresa za letni dopust za leto 2012 članom predlagatelja, zaposlenih v letu 2012 pri nasprotni udeleženki ali v zavodih, za katerih obveznosti odgovarja nasprotna udeleženka kot ustanoviteljica neposredno in solidarno, ter celoten zahtevek za plačilo regresa za letni dopust za leto 2012 ostalim članom predlagatelja, se zavrne. III. Predlagatelj in nasprotna udeleženka krijeta vsak svoje stroške postopka.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 23. 7. 2013