Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

D 69/2013 Os-2995/13 , Stran 2295
D 69/2013 Os-2995/13
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Trebnjem, po pok. Jožefi Bartolj, roj. 26. 12. 1895, z zadnjim bivališčem na naslovu Kamnje 7, Šentrupert, se pozivajo dediči 1., 2. in 3. dednega reda, oziroma vsi, ki mislijo, da so upravičeni dedovati po pok. Jožefi Bartolj, da se zglasijo pri sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD). Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem dne 19. 6. 2013