Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

2595. Obvezna razlaga 171. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice, stran 7912.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in ob smiselnem upoštevanju sedaj veljavne Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) v povezavi z določbami Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09 z dne 10. 11. 2009, tehnični popravek (Uradni list RS, št. 22/10 z dne 19. 3. 2010), obvezna razlaga (Uradni list RS, št. 85/11 z dne 25. 10. 2011), tehnični popravek-2 (Uradni list RS, št. 10/12 z dne 10. 2. 2012), Obvezna razlaga prve alineje prvega odstavka 276. člena, Uradni list RS, št. 54/12 z dne 17. 7. 2012, Spremembe in dopolnitve odloka, Uradni list RS, št. 41/13 z dne 13. 5. 2013) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 20. redni seji dne 18. 7. 2013 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Kot podlaga za dovolitev izvedbe nezahtevnih in enostavnih objektov na območjih posameznih podrobnih namenskih rab (tipov izrabe prostora), določena v 171. členu Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09 z dne 10. 11. 2009, tehnični popravek (Uradni list RS, št. 22/10 z dne 19. 3. 2010), obvezna razlaga (Uradni list RS, št. 85/11 z dne 25. 10. 2011), tehnični popravek-2 (Uradni list RS, št. 10/12 z dne 10. 2. 2012), Obvezna razlaga prve alineje prvega odstavka 276. člena, Uradni list RS, št. 54/12 z dne 17. 7. 2012, Spremembe in dopolnitve odloka, Uradni list RS, št. 41/13 z dne 13. 5. 2013) in vseh ostalih členih, ki se nanašajo na vrste dopustnih objektov glede na namen, se navedena Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) šteje za vsakokratno veljavni predpis, ki določa vrsto objektov glede na zahtevnost gradnje.
Prvi odstavek 171. člena se tako v celoti glasi:
»(1) Dovoljena je gradnja vseh vrst zahtevnih objektov skladnih z dovoljenimi programi v EUP oziroma PEUP. Dovoljena je izvedba nezahtevnih objektov v skladu s predpisom, ki določa vrsto objektov glede na njihovo zahtevnost (v nadaljevanju: uredba o vrstah objektov), razen objektov za lastne potrebe, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, prijavnic in objektov za telekomunikacijsko opremo, tlorisne površine do 30 m2.«
Št. 032-22/2013(0105)-8
Dolenjske Toplice, dne 18. julija 2013
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.