Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

D 48/2013 Os-2977/13 , Stran 2295
D 48/2013 Os-2977/13
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Lenkič Katerini, rojeni Spehonja, roj. 16. 11. 1889, ki je umrla kot vdova 20. 7. 1972, v Vidmu v Italiji. Imela je dva sina, in sicer Gabrijela Lenkiča, roj. 2. 9. 1912, ki naj bi umrl v Italiji leta 1958, ter Antonina Špehonja, roj. 12. 4. 1929, ki je umrl samski 15. 2. 2004, v Čedadu v Italiji, pri čemer sodišče ne razpolaga z nobenimi podatki o njunih morebitnih potomcih in dedičih. Glede na to, da sodišče nima nobenih podatkov o tem, kdo bi bili zakoniti dediči zapustnice (v okviru vseh treh dednih redov) s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine. Če se po poteku enega leta od objave oklica ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojne, ki jo predstavlja solastniški delež pri nepremičninah v k.o. Breginj, razglasilo za lastnino Republike Slovenije in jo izročilo v upravljanje pristojnim državnim organom.
Okrajno sodišče v Tolminu dne 10. 6. 2013